Autorzy serwisu stulejka.waw.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie stulejka.waw.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie stulejka.waw.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony. Właściciel strony stulejka.waw.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane. Z poważaniem Administrator serwisu stulejka.waw.pl